Info

Dette er en sikker elektronisk kommunikationsløsning til brug for almen praktiserende læger, der ønsker at kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Gladsaxe Kommune med en opmærksomhed eller bekymring for et barn eller en ung i sin konsultation.
Din besked vil altid blive fulgt op af en henvendelse fra en PPR-medarbejder.

OBS! Hvis du skal underrette i henhold til servicelovens §153, skal følgende underretningsskema benyttes.