Info

Vi tager fotografier og videoer af arrangementer og daglige aktiviteter, som vi gerne vil bruge på hjemmesiden, sociale medier og i publikationer.
Du kan i denne blanket ændre eller trække dit samtykke tilbage.

Gladsaxe Handicaptilbuds regler for brug af fotografier og videoer
• Fotografiet/videoen skal vise Gladsaxe Handicaptilbuds aktiviteter
• Fotografiet/videoen skal ikke kunne opfattes ydmygende eller krænkende
• Fotografiet/videoen bruges ikke kommercielt
• Rettighederne til fotografier og videoer, der anvendes på hjemmeside og i publikationer overdrages ikke til andre uden for Gladsaxe Kommune.
• Rettighederne til fotografier og videoer, der deles på sociale medier overdrages til ejerne af det sociale medie.
• Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres, og træder i kraft med fremadrettet virkning
• Du kan til enhver tid bede om at få slettet/fjernet et fotografi/video.