Info

Vi tager fotografier og videoer af arrangementer og daglige aktiviteter, som vi gerne vil bruge på hjemmesiden, sociale medier og i publikationer.
Dette samtykke er delt op i to, så det gælder:
1. Hjemmeside og publikationer
2. Sociale Medier

Gladsaxe Handicaptilbuds regler for brug af fotografier og videoer
• Fotografiet/videoen skal vise Gladsaxe Handicaptilbuds aktiviteter
• Fotografiet/videoen skal ikke kunne opfattes ydmygende eller krænkende
• Fotografiet/videoen bruges ikke kommercielt
• Rettighederne til fotografier og videoer, der anvendes på hjemmeside og i publikationer overdrages ikke til andre uden for Gladsaxe Kommune.
• Rettighederne til fotografier og videoer, der deles på sociale medier overdrages til ejerne af det sociale medie.
• Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres, og træder i kraft med fremadrettet virkning
• Du kan til enhver tid bede om at få slettet/fjernet et fotografi/video.


Klik på start hvis du er selv logger ind med NemID

Klik på start uden login, hvis du er medarbejder og hjælper borgeren, med at udfylde.